Олімпійські знання майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту

 

  Серед ключових проблем сучасного олімпійського руху значне місце належить популяризації фундаментальних принципів та ідеалів олімпізму, яку покликана вирішувати система олімпійської освіти. Формування такої цілісної системи в нашій державі пов'язане зі здобуттям Україною незалежності і статусу самостійного суб'єкта міжнародного життя, у тому числі й олімпійського руху. Ця робота розпочалась у 1992 р. Її ініціаторами виступили перший віце-президент НОК України, ректор Національного університету фізичного виховання та спорту України, доктор педагогічних наук В. М. Платонов та Олімпійська академія України. В її основу було покладено два найважливіших принципи:
1) розвиток системи олімпійськоїосвіти в Україні в органічній єдності з діяльністю у цьому напрямку Міжнародної олімпійської академії, Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного комітету П'єра де Кубертена та інших міжнародних організацій, що пропагують дух олімпізму і поширюють знання галузі олімпійського спорту;
2) концентрація основного обсягу освітньої діяльності у вищих навчальних закладах і, особливо, в системі спеціальної фізкультурної освіти, оскільки посилення у процесі підготовки майбутніх фахівців найважливіших теоретичних, методологічних та світоглядних аспектів олімпійського спорту стане запорукою успішної діяльності вчителів, викладачів, тренерів та інших фахівців галузі фізичного виховання та спорту.

 

hs_01.jpg

 

 

Обговорення в МОК стратегії олімпійсьскої освіти в Україні,1993 р.

 

Для повноцінного забезпечення розвитку системи олімпійської освіти Національним олімпійським комітетом, Олімпійською академією України спільно з Національним університетом фізичного виховання і спорту України було розроблено багаторічну програму науково#дослідної, освітньої та видавничої діяльності. Протягом 1992—1993 рр. вона була детально обговорена з Президентом МОК Хуаном Антоніо Самаранчем, провідними фахівцями МОК і отримала всебічну організаційну та матеріальну підтримку з боку цієї міжнародної організації.
    Відтоді розпочався проект співробітництва з МОК у напрямку створення системи олімпійської освіти в Україні. Першим серйозним кроком у реалізації програми було створення навчально-методичного забезпечення олімпійської освіти. Воно розпочалося з підготовки та видання першого в світі офіційного підручника "Олімпійський спорт" (у двох томах) для студентів спеціалізованих вищих навчальних закладів, який побачив світ у створеному відповідно до цієї ж програми видавництві "Олімпійська література".

 

z2 hs_03.jpg

 

Презентація підручника "Олімпійський спорт", організована президентом МОК Х. А. Самаранчем, Париж, 1994 р.

 

На Олімпійському конгресі століття, що відбувся в Парижі у серпні 1994 р., та був найбільш представницьким за всю сторічну історію сучасного олімпійського руху, за ініціативи президента МОК Хуана Антоніо Самаранча, відбулася презентація підручника. Видання отримало високу оцінку та було рекомендовано для використання його у системі олімпійської освіти й підготовки фахівців у різних країнах. Друга книга підручника, а також його англомовна версія побачили світ 1997 р. Академією спільно з Національним університетом фізичного виховання і спорту України було розроблено програми з олімпійської освіти для спеціалізованих і неспеціалізованих вищих навчальних закладів.

 

hs_04.jpg

 

 

 

 Навчальна дисципліна "Олімпійський спорт" у програмі вищих навчальних закладів

 

Вивчення навчальної дисципліни "Олімпійський спорт" в обсязі 135 год. є обов'язковим для студентів профільних ВНЗ (на рівні бакалаврату і магістратури), аспірантів, слухачів семінарів з підвищення кваліфікації. Курс охоплює теми, присвячені Олімпійським іграм Стародавньої Греції, відродженню Олімпійських ігор, олімпійському рухові в Україні, структурі міжнародного олімпійського руху, правовим основам олімпійського руху, економічним програмам олімпійського руху, олімпійському спорту і політиці, історії і тенденціям розвитку програм Олімпійських ігор, олімпійській освіті, актуальним проблемам сучасного олімпійського руху. Ініціативу НУФВСУ підхопили інші навчальні заклади України. Кафедри олімпійського спорту були створені у спеціалізованих вищих начальних закладах Дніпропетровська, Донецька, Львова , Харкова, а протягом останніх років і на факультетах фізичного виховання найбільших педагогічних вищих навчальних закладів.
  Наступним етапом роботи стало створення наукової спеціальності "Олімпійський спорт" та реформування системи підготовки науково-педагогічних кадрів. З 1992 р. здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації — магістрів, кандидатів і докторів наук — за науковою спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт".

 

hs_05.jpg

 

 

 

 Серія подарункових видань з олімпійського спорту

 

Велику роль у реалізації прийнятої програми відіграло створення видавництва "Олімпійська література". За роки своєї діяльності видавництво випустило у світ понад 100 книжок, присвячених актуальним питанням історії та становлення олімпійського руху, його проблематиці, питанням підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів#олімпійців, медико-біологічним та психологічними основам спортивної підготовки тощо. Це — енциклопедії, підручники, навчально-методичні посібники, монографії, науково-популярні та інші видання, що являють інтерес для фахівців сфери фізичного виховання і спорту, а також широкого загалу. Окрім згаданих вище праць, видано книги, які являють інтерес не тільки для фахівців, а й для багатьох людей, якіцікавляться олімпійським спортом. Це — "Олімпійська хартія" (українською мовою), "Олімпійські мемуари" П'єра де Кубертена (1997 р.), "Малий античний олімпійський словник" І. Попеску (1999 р.), "Президенти Міжнародного олімпійського комітету. Життя та діяльність" за редакцією М. М. Булатової (2000, 2001 рр.), "Золоті сторінки олімпійського спорту України" (1894—2000).

1998 р. було підготовлено і випущено "Енциклопедію сучасного олімпійського спорту", книгу енциклопедичного характеру, що містить інформацію та статистичні дані про підсумки Ігор Олімпіад сучасності. 2005 р. вийшла у світ "Енциклопедія олімпійського спорту", яка складається з п'яти томів і за повнотою матеріалу, що міститься на її сторінках, не має аналогів у світовій літературі. Її підготовка і випуск стали можливими завдяки інформаційній та фінансовій підтримці МОК.

 

hs_07.jpg

 

 

Зустріч у штаб-квартирі МОК, Лозанна, 2005 р.

z6

 

 

Презентація Енциклопедії олімпійського спорту в бібліотеці Олімпійського музею, Лозанна, 2005 р.

 

 

2005 р. вийшла у світ "Енциклопедія олімпійського спорту", яка складається з п'яти томів і за повнотою матеріалу, що міститься на її сторінках, не має аналогів у світовій літературі. Її підготовка і випуск стали можливими завдяки інформаційній та фінансовій підтримці МОК.

 

pub_08.jpg

 

"Енциклопедія олімпійського спорту", 2005 р.

 

1994 р. було започатковано під патронатом МОК і НОК України видання міжнародного науково-теоретичного часопису "Наука в олимпийском спорте".
До числа головних завдань часопису належать:
1. Надання можливості багатьом спеціалістам (тренерам, викладачам навчальних закладів, спеціалістам галузі організації та управління олімпійським спортом та ін.), студентам вищих навчальних закладів, технікумів та училищ фізичної культури і спорту
отримувати своєчасну інформацію, без якої неможлива їхня ефективна діяльність.
2. Сприяння міжнародному співробітництву в галузі спортивної науки, популяризації досягнень українських спеціалістів у світі і розповсюдження досягнень провідних учених різних країн світу у нашій країні.
3. Надання можливості провідним ученим нашої країни, які працюють у галузі спортивної науки, отримати змогу публікувати свої роботи.
4. Об'єднання спеціалістів різного профілю (соціологів, істориків, філософів, педагогів, біологів та ін.) навколо інтересів дуже складної і різноманітної галузі знань і сфери діяльності людини — сучасного олімпійського спорту. За допомогою часопису залучити спеціалістів до системної розробки проблем олімпійського спорту, використовуючи можливості різних дисциплін.
У часописі представлено рубрики: історичні, філософські та соціологічні аспекти олімпійського
спорту; економічні та правові аспекти олімпійського спорту; етика і психологія олімпійського спорту;
теорія і методика підготовки спортсменів; медико-біологічні аспекти олімпійського спорту; спорт для всіх; нові книги, дисертації; олімпійська хроніка.

 

hs_09.jpg    

 

Дидактичне забезпечення олімпійської освіти студентів створено провідними вченими України й охоплює усі складові олімпійських знань. Академія — постійний учасник книжкових виставок та круглих столів з питань видання спортивної книги.

 

hs_10.jpg

 

 

 

Виставка книг видавництва "Олімпійська література"

 

Академією було ініційовано, підготовлено і за підтримки Національного олімпійського комітету України видано фундаментальні роботи: підручник "Олімпійський спорт" у 2-х томах (за ред. Платонова В. М.) та "Енциклопедію олімпійського спорту у запитаннях і відповідях" (українською та англійською мовами) (авт. Булатова М. М.), презентація яких відбулася на ХІІІ Олімпійському конгресі 2009 р. у Копенгагені (Данія). 

 

hs_11.jpg

   

НОК України за організацію роботи з олімпійської освіти отримав високу оцінку Президента МОК Жака Рогге та був удостоєний відзнаки Міжнародного олімпійського комітету на ХІІІ Олімпійському Конгресі у Копенгагені.

 

hs_12.jpg

 

 

Вручення президентом МОК Жаком Рогге відзнаки Міжнародного олімпійського комітету за організацію роботи з олімпійської освіти членам делегація НОК України С. Н. Бубці, В. М. Платонову, М. М. Булатовій та В. П. Борзову на Олімпійському Конгресі, Копенгаген, 2010 р

 

Структура і зміст олімпійської освіти у вищих навчальних закладах — результат плідної роботи під керівництвом академіка В.М. Платонова. Соціальна атмосфера, що склалася в Україні після визнання її незалежності, дозволила розширити погляд на виховне й освітнє значення вивчення історії та розвитку олімпійського руху, його ідеалів і принципів, місця у системі явищ сучасного життя, організаційно-правових та економічних основ олімпійського руху, теорії і практики підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. Саме тому на базі Національного університету фізичного
виховання і спорту України 1992 р. було створено Центр олімпійських досліджень та освіти, мета якого — розвиток системи освіти і розширення наукових досліджень у галузі олімпійського спорту. Згодом центри олімпійської освіти та досліджень було створено на базі вищих навчальних закладів Дніпропетровська, Донецька, Львова, Харкова, вони активно залучають студентську молодь до участі у наукових дослідженнях з олімпійської тематики, наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах. Олімпійська академія України координує тематику науково-дослідної роботи, обмін досвідом спеціалістів регіональних центрів, підвищення їхньої кваліфікації. Для студентів, магістрантів, аспірантів та молодих учених щорічно проводяться: Міжнародна наукова конференція "Молода спортивна наука України" (Львів), Міжнародна наукова конференція молодих вчених (Київ), Всеукраїнська студентська олімпіада з іноземних мов "Студент і олімпійський спорт", Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Олімпійський і професійний спорт", науково-практичні конференції, лекції і семінари з питань олімпійської освіти, в організації яких Академія бере активну участь.

 

hs_13.jpg

 

 

 

Міжнародна наукова конференція "Молода спортивна наука України", Львів, 2012 р.

 

hs_14.jpg

Переможці і призери Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов "Студент і олімпійський спорт", Київ, 2014 р.

 

 

hs_15.jpg

 

 

Учасники Всеукраїнської студентської олімпіади "Олімпійський і професійний спорт", Київ, 2011 р.

 

 Визначною подією українського та міжнародного олімпійського руху стало відзначення 170-ї річниці від дня народження просвітителя, педагога, громадського діяча О. Д. Бутовського, в рамках якого було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію "О. Д. Бутовський — провісник олімпійського руху сучасності", в якому взяло участь понад 400 представників різних регіонів України.

 

hs_16.jpg

 

Науково-практична конференція "О. Д. Бутовський — провісник олімпійського руху сучасності", Київ, 2008 р.

 

Знаковою подією для олімпійської родини стало відзначення 100-річчя від дня заснування Київського олімпійського комітету та проведення Першої Російської Олімпіади 1913 р. в Києві. В рамках святкування ювілейної дати відбулася низка заходів: 

— Міжнародної науково-практичної конференції «Олімпійський спорт: історія і сучасність» за участі представників Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, видатних істориків олімпійського руху, керівників міністерств та відомств України, ректорів вищих навчальних закладів країн СНД;
— олімпійська експозиція в музеї м. Києва;
— культурно-освітні та спортивні заходи на головній вулиці столиці України – Хрещатику;
— круглі столи за участю українських чемпіонів і призерів Олімпійських ігор.

 

hs_17.jpg

 

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Олімпійський спорт: історія і сучасність», Київ, 2013 р.

 

hs_18.jpg

 

 

Доповідь президента Олімпійської академії України М. Булатової на Міжнародній науково-практичній конференції «Олімпійський спорт: історія і сучасність», Київ, 2013 р.

 

hs_19.jpg

 

 

Експозиція в музеї м. Києва, присвячена 100-річчю від дня заснування Київського олімпійського комітету та проведення Першої Російської Олімпіади 1913 р. в Києві.

 

Філателісти та прихильники олімпійського руху отримали чудову нагоду поповнити свою колекцію спеціально виготовленим поштовим блоком до 100-річчя Олімпійського Києва, який запустив в обіг Національний олімпійський комітет України спільно з «Укрпоштою».

 


hs_20.jpg

 

Знаменній даті було приурочено випуск пам’ятної медалі.

hs_21.jpg

Важливо те, що саме у цей час побачило світ видання «Київ 1913. І Російська Олімпіада» українською, російською та англійською мовами. Книга висвітлює багатовікову історію Києва – від давніх давен до початку ХХ ст., його місце в соціальному, економічному і культурному житті країни, історію створення Київського олімпійського комітету, знайомить з видатними постатями спортивного руху Києва 1913 р. (АО. Анохін, Є. Гарнич-Гарницький, Г. Гаржевський, П. Болюбаш, В. Крамаренко та ін.), багатогранним спортивним життям Києва на початку ХХ ст.

 

pub_24.jpg

hs_23.jpg

 

 

Заходи, присвячені святкуванню цих знаменних подій для українського олімпійського руху, відбувалися на  всій території України протягом 2013 р. під гаслом «Історія є – майбутнє – твоє!».
     Травень 2013 р. відзначився ще однією,  важливою для олімпійської сім’ї України подією – відкриттям Міжнародного центру олімпійських досліджень та освіти, яке відбулося 23 травня.

 

hs_24.jpg

 

 

На церемонії урочистого відкриття Центру були присутні члени Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Асоціації національних олімпійських комітетів, видатні історики олімпійського руху.

 

hs_25.jpg

 

Після церемонії відкриття відбулася прес-конференція, на якій член МОК, президент  Асоціації національних олімпійських комітетів і президент Олімпійської Ради Азії Аль-Сабах відмітив: «Те,  що я сьогодні  побачив дійсно зворушує… Олімпійський рух – це спорт, освіта і культура. Українці скрізь на перших ролях. Ваш досвід діяльності достойний високої оцінки та поширення».

Важливе місце у системі олімпійської освіти в Україні посідає музейна справа. Особливими є два музеї, що діють у Києві: Музей спортивної слави України та Олімпійський музей Національного університету фізичного виховання і спорту України. Роботу зі створення Музею спортивної слави України та збирання експонатів для нього було розпочато 1966 р. Для відвідувачів він відчинив свої двері 1970 р. Музей має понад 17 тис. експонатів і приймає, у середньому, близько 10 тис. відвідувачів на рік.

 

hs_26.jpg

 

 

Президент МОК Жак Рогге під час екскурсії по Олімпійському музею Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київ, 2006р.

 

Олімпійський музей Національного університету фізичного виховання і спорту України було створено 1990 р. Експозиції музею налічують понад 3,5 тис. експонатів. Окрім систематичних занять зі студентами університету, олімпійський музей регулярно проводить екскурсії для учнів, студентів, зарубіжних делегацій. Активна робота зі створення олімпійських музеїв на базі вищих навчальних закладів проводиться відділеннями Академії в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Івано#Франківській, Одеській, Полтавській і Харківській областях.

Важливим напрямом діяльності Академії є створення у спеціалізованих вищих навчальних закладах олімпійських бібліотек.

 

hs_27.jpg

 

 

Олімпійська бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України

   

Олімпійська академія України плідно співпрацює з Лабораторією олімпійської освіти Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України, створеної 2004 р. Лабораторія працює у науковому, освітньому та просвітницькому напрямах.

 

hs_28.jpg

 

 

Радченко Л. О., завідувач лабораторії олімпійської освіти, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

Протягом 2005—2010 рр. лабораторією під керівництвом доктора педагогічних наук професора Булатової М. М. проводилися наукові дослідження за темою: "Олімпійська освіта в загальноосвітніх навчальних закладах України". За результатами досліджень підготовлено понад 30 грунтовних науково-методичних видань, 100 наукових статей, захищені дисертаційні роботи. З 2011 р. лабораторією було розпочато дослідження з наукової теми "Історичні, організаційно-правові та методичні засади реалізації олімпійської освіти в Україні".

Вагомим доробком став збір, укладання та видання вибраних творів О. Д. Бутовського, який не тільки був одним із ініціаторів відродження олімпійського руху наприкінці ХІХ ст. і входив до першого складу Міжнародного олімпійського комітету, а й видатним спеціалістом в галузі теорії і методики фізичного виховання — як військових, так і цивільних навчальних закладів — і виховання загалом (укладники — С. Н. Бубка, М. М. Булатова).

 

hs_29.jpg hs_30.jpg

 

 

Вибрані твори О. Д. Бутовського у 4-х томах

  

Протягом 2010—2011 рр. групою фахівців під  керівництвом професора Булатової М. М. було створено та видано українсько-російсько-англійський розмовник "Олімпійці розмовляють англійською" для спортсменів і тренерів, які готуються в подорож до англомовних країн.

 

hs_31.jpg

 

 

Українсько-російсько-англійський розмовник "Олімпійці розмовляють англійською"

  Науково-дослідна  робота з вивчення історичних аспектів Олімпійських ігор Стародавньої Греції та сучасних Олімпійських ігор за

вершилася створенням комплекту книг «Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры» (авт. Булатова М.М.), «Олимпийские игры 1896–1972» та «Олимпийские игры 1976–2012» (авт. Булатова М.М., Бубка С.Н., Платонов В.М.), який видано російською та англійською мовами.

Книга «Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры» розповідає про цивілізацію Стародавньої Греції та історію Олімпійських ігор – їх давньогрецькому та давньоримському циклах, періодах розквіту та занепаду, заборони і відродження. Вона розповідає про події і людей, які перетворили Олімпійські ігри Стародавньої Греції у яскравий феномен суспільного життя, а також про людей, які зберегли спадщину цих ігор у творах літератури, архітектури та образотворчого мистецтва. Ця книга про події і людей, які відродили багату давньогрецьку спадщину, у тому числі ту, що відноситься до Олімпійських ігор, протягом п’яти століть Ренесансу і Нового часу, і які створили простір для відродження Олімпійських ігор та їх становлення як видатної події міжнародного життя. Книга органічно поєднує текст 1500 ілюстраціями – творами архітектури, скульптури, живопису, мозаїки, графіки. Книга дає можливість не тільки отримати нові знання, а й долучитися до культурної спадщини Стародавньої Греції.

 

pub_20.jpg

 

Видання «Олимпийские игры 1896–1972» та «Олимпийские игры 1976–2012» висвітлюють події, хід та підсумки змагань Ігор Олімпіад (1896–2012) і зимових Олімпійських ігор (1924–2010), представлено інформацію про видатних особистостей міжнародного олімпійського руху, політичних та економічних проблем, що супроводжують Ігри. Книги містять інформацію про діяльність видатних представників культури, освіти і виховання, архітектури, літератури, різних видів музичного та образотворчого мистецтва, які своєю працею збагатили Олімпійські ігри, перетворивши їх у багатогранне явище загальнокультурного характеру світового масштабу.

 

pub_22.jpg

pub_23.jpg