Охорона довкілля – турбота кожного

Важливе місце в освітній діяльності Олімпійської академії України посідають питання екології.

Формування всебічних знань про екологічні проблеми, які виникають у зв'язку із проведенням спортивних змагань, у тому числі Олімпійських ігор, а також про шляхи їхнього вирішення є необхідною умовою не лише підготовки фахівців з олімпійського спорту, а й екологічного виховання різних груп населення.

Вітчизняними фахівцями з олімпійського спорту — членами Олімпійської академії України — проведено значну роботу щодо формування компоненту олімпійської освіти, у якому висвітлюються проблеми охорони довкілля учасниками олімпійського спорту. Насамперед було здійснено необхідні наукові пошуки з проблем екології. Керівництвом Академії було ініційовано участь молодих учених України у конкурсах Міжнародного олімпійського комітету, переможці удостоювалися грантів для проведення наукових досліджень. За підсумками конкурсу переможницею за напрямом "Олімпійський спорт і екологія" стала аспірантка НУФВСУ Тімашева Олена. Опрацювавши відповідні матеріали під час стажування у Центрі Олімпійських досліджень Міжнародного олімпійського комітету та провівши власні дослідження, вона підготувала та захистила кандидатську дисертацію на тему "Роль екологічного маркетингу у розвитку сучасного олімпійського спорту". У подальшому даний напрям досліджень отримав поширення серед фахівців з різних видів олімпійського спорту. Результати їхніх досліджень оприлюднювались під час різних наукових конгресів та конференцій, зокрема під час щорічних міжнародних наукових конгресів "Олімпійський спорт та спорт для всіх".

oh_01.jpg

Учасники конкурсу  "Олімпійський спорт і екологія"

До досліджень екологічних проблем в олімпійському спорті Олімпійською академією з початку нового сторіччя були залучені також студенти та магістранти вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, які виконали серію курсових, дипломних та магістерських робіт. На сьогодні усі без виключення студенти вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту мають змогу отримати систематизовані знання з екологічних проблем в олімпійському спорті. Це стало можливим завдяки включенню фахівцями кафедри олімпійського і професійного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України до навчальної програми "Олімпійський спорт" відповідної теми занять. Студенти — майбутні фахівці зі спортивного менеджменту оволодівають знаннями щодо екологічних вимог до будівництва та експлуатації спортивних споруд під час вивчення курсу "Спортивні споруди".

Протягом кожного олімпійського циклу Академія здійснює роботу з метою ознайомлення молоді України з особливостями вирішення екологічних проблем у містах, що приймають Ігри Олімпіад та зимові Олімпійські ігри. Відповідна інформація розміщується у навчальних посібниках, які видаються до чергових Олімпійських ігор та адресуються учням, вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших категорій читачів.

oh_02.jpg 

Екологічна акція  «Зірковий суботник» за участю Дениса Силантьєва, срібного призера Олімпіади у Сіднеї з плавання