Виконавчий комітет

 

foto11

 

Марія Булатова – президент Олімпійської академії України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії  спортивного та олімпійського руху  Національного університету фізичного виховання і спорту України, директор Міжнародного центру олімпійських досліджень та олімпійської освіти. Заслужений діяч  науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Дійсний член Української академії наук,  член Виконкому Національного олімпійського комітету України, член європейської комісії спортивної науки в системі вищої  освіти, член європейської комісії «Жінка і спорт», член комісії МОК "Культура та олімпійська спадщина".

foto12

 

 

Юрій Мічуда – декан Олімпійської академії України, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри менеджменту і економіки Національного університету фізичного виховання і спорту України. Член-кореспондент Української Академії Наук, відмінник народної освіти України, почесний працівник фізичної культури і спорту.  

foto13

 

Юрій Бріскін – доктор наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри теорико-методичних основ спорту Львівського державного університету фізичної культури

foto14

 

 

Михайло Волобуєв – голова Асоціації спортивних журналістів України

foto15

 

Валентина Воронова – кандидат психологічних наук, професор, декан факультету  здоров'я, фізичного виховання, туризму та менеджменту, завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету фізичного виховання і спорту України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

 

foto16

 

 

Олексій Демінський – доктор педагогічних наук, професор Донецького державного інституту здоров'я, фізичного виховання і спорту  

 

foto17

 

 

Мирослав Дутчак – доктор наук з фізичного виховання та спорту, перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

foto18

 

 

Анатолій Кудренко – кандидат педагогічних наук, професор, ректор Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

foto19

 

 

Юрій Крюков – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання Державного університету інформатики та комунікативних технологій

 

 

foto20

Сергій Матвєєв – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України. Заслужений працівник народної освіти України. 

foto21

 

Володимир Платонов – доктор педагогічних наук, професор кафедри історії спортивного та олімпійського руху  Національного університету фізичного виховання і спорту України, академік, дійсний  член Української академії наук, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Член Виконкому НОК України, голова відділення з фізичного виховання і спорту Української академії наук.

foto22

 

Євген Приступа – доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського державного університету фізичної культури

foto23

 

Анна Сорокіна – начальник Управління розвитку національного олімпійського руху Національного олімпійського комітету України

foto24

 

Віктор Савченко - доктор педагогічних наук, професор, ректор Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту