Історія

 

  Відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та за підтримки Національного олімпійського комітету України, який з перших днів свого заснування надавав велике значення питанням розповсюдження і пропаганди олімпійських цінностей, 20 вересня 1991 року було створено Олімпійську академію України.

 

 foto1_up.png  foto2_up.png  foto3_up.png
В.П.Борзов
президент
НОК України
(1991—1998 рр.),

 

В. М. Платонов
перший віце-президент
НОК України
(1991—2002 рр.),
В. В. Кулик
перший віце-президент
НОК України
(1991—1998 рр.)

 

  Ініціаторами створення Олімпійської академії України стали Валерій Борзов, президент НОК України, член МОК, Володимир Платонов, віце-президент НОК України, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України та Володимир Кулик, віце-президент НОК України.
  Першим президентом Олімпійської академії України було обрано доктора педагогічних наук, професора В. О. Запорожанова, деканом — кандидата педагогічних наук, доцента В.Ф. Бойка (1991—1995 рр.).
  Саме тоді було зроблено перші кроки, спрямовані на розповсюдження олімпійських знань серед молоді: випущено україномовну версію підручника для освітян "Твоя перша сходинка до Олімпу", підготовлену Комісією Міжнародного олімпійського комітету в справах Міжнародної олімпійської академії та олімпійської освіти, ініційовано і проведено І сесію Олімпійської академії України для молодих учасників, присвячену 100-річчю сучасного олімпійського руху (м. Харків, 1994 р.).

 

Президенти Олімпійської академії України

 

 f1_up.png  f2_up.png f3_up.png 
В. О. Запорожанов
д. п. н., професор
(1991—1995 рр.)
А. О. Єфімов
к. п. н., професор
(1995—1999 рр.)
М. М. Булатова
д. п. н., професор
(з 1999 р.)

  

Декани Олімпійської академії України

 

 f4_up.png  f5_up.png  f6_up.png
В. Ф. Бойко
к. п. н., професор
(1991—1995 рр.)
Ю. Г. Крюков
к. п. н., доцент
(1995—1999 рр.)
Ю. П. Мічуда
д. н. фіз. вих. професор
(з 1999 р.)

   

  У період 1995—1999 рр. Олімпійську академію України очолював А. О. Єфімов, кандидат педагогічних наук, доцент, посаду декана обіймав Ю. Г. Крюков, кандидат педагогічних наук, доцент.
    Цей період відзначився першими спробами інтеграції олімпійської освіти в практику роботи загальноосвітніх шкіл України, періодом становлення регіональних відділень.
    З 1999 р. Академію очолює заслужений діяч науки і техніки України,    доктор     педагогічних    наук,   професор    М. М. Булатова, деканом обрано Ю. П. Мічуду, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора.
  Використовуючи великий науковий потенціал вищих навчальних закладів і наукових центрів країни, Олімпійська академія України розгорнула активну діяльність щодо поширення знань у галузі олімпійського спорту і фізичного виховання серед різних верств населення, органічно влилася у міжнародну систему олімпійської освіти. За роки існування академія піднесла свою діяльність на якісно новий рівень, істотно підвищила свій імідж серед фахівців сфери олімпійського спорту та представників спортивної громадськості як в Україні, так і у світі.
  За період з 1992 р. на території всіх областей України, в Автономній Республіці Крим та в містах Києві і Севастополі відкрилися й активно діють регіональні відділення Олімпійської академії України.
  Вищим органом Олімпійської академії України є сесія, яка скликається щорічно.

 

f7

 

  У міжсесійний період активно працює виконавчий комітет та директорат Академії. 2011 р. Олімпійська академія України відзначила 20-річчя  своєї діяльності.

  Одним із важливих результатів  двадцятирічної діяльності Академії стало відкриття 23 травня 2013 року спільно з Національним олімпійським комітетом України і Національним університетом фізичного виховання і спорту України Міжнародного центру олімпійських досліджень і олімпійської освіти, який проводить активну наукову, освітню та популяризаторську діяльність у сфері олімпійського руху та олімпійського спорту.