Президент Олімпійської академії України Марія Михайлівна Булатова

Місія

З моменту створення Олімпійська академія  бачить свою місію в розвитку і зміцненні олімпійського руху в Україні, духовному збагаченні людей, поширенні обміну цінностями світової культури під знаком ідей і принципів олімпізму.

Олімпійська академія України реалізує такі завдання:
- Всебічне вивчення, популяризацію, розвиток і розповсюдження олімпійських ідеалів і принципів, гуманістичних цінностей олімпізму, олімпійського руху та олімпійських ігор, сприяння розвитку спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення.
- Всебічне сприяння фізичному, моральному й духовному вдосконаленню особистості в міжнародному спортивному русі в ім’я зміцнення миру, дружби і співробітництва між народами всіх країн нашої планети.
- Підтримку дій усіх прогресивних сил, що ведуть боротьбу за єдність олімпійського руху, проти політичної, расової, національної, релігійної чи будь-якої дискримінації в олімпійському спорті. - Пропаганда ідей олімпізму, як одного із дієвих  засобів залучення громадян до ідеалів добра, миро творчості, здорового і щасливого способу життя.
- Сприяння участі фахівців України в діяльності Міжнародної олімпійської академії, в роботі наукових симпозіумів, конгресів і конференцій, у діяльності міжнародних спортивних федерацій, об’єднань і асоціацій, олімпійських конгресів та інших заходів, які проводить Міжнародний олімпійський комітет.
- Сприяння вивченню і збереженню олімпійської історії, широка пропаганда славних традицій олімпійців України.
- Участь у дослідницькій, освітній, видавничій та інформаційній  діяльності. Впровадження у практику результатів науково-дослідних робіт у сфері олімпійського руху, масової фізичної культури, масового спорту та спорту вищих досягнень.
- Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури і спорту.